در صورت ثبت شکایت و هرگونه مشکل لطفا به admin@oamooz.com ایمیل بزنید یا از طریق فرم زیر اقدام نمائید.

پس از کمتر از 48 ساعت به واسطه ایمیلی که در سایت درج کرده اید با شما در ارتباط خواهیم بود.