پکیج

67%

دایره المعارف غیرمتمرکز تریدینگ

۳
4,999,999 تومان

کلوب ثروتمندان

۸۵۰
2,999,000 تومان
50%
خوشبخت ثروتمند

خوشبخت ثروتمند

۱۳
1,999,000 تومان
60%

فول دوره ویژه

۵,۲۰۶
5,999,999 تومان
50%

دوره جامع کریپتو و فارکس

۵,۳۲۴
4,999,999 تومان
100%

دوره رایگان بلوک ۱۱

۱۰,۱۳۲
1000000 – رایگان
40%

جشنواره تابستانی موج سواری

۲,۶۵۱
3,000,000 تومان

ارتعاش ثروت با آدام

۳,۴۸۷
999,000 تومان