پکیج

کلوب سرمایه گذاری

۱۸۵
2,999,000 تومان
50%
خوشبخت ثروتمند

خوشبخت ثروتمند

۱۱
1,999,000 تومان
80%

فول دوره ویژه

۴,۲۳۹
2,999,999 تومان
60%

دوره جامع کریپتو و فارکس

۳,۷۶۳
3,999,000 تومان
100%

دوره رایگان بلوک ۱۱

۲,۸۵۲
1000000 – رایگان
40%

جشنواره تابستانی موج سواری

۲,۶۷۲
3,000,000 تومان

ارتعاش ثروت با آدام

۳,۴۸۵
999,000 تومان