بازارهای مالی - ترید

کلوب ثروتمندان

۸۵۰
2,999,000 تومان
60%

فول دوره ویژه

۴,۵۰۴
5,999,999 تومان
50%

دوره جامع کریپتو و فارکس

۵,۲۸۰
4,999,999 تومان
100%

دوره رایگان بلوک ۱۱

۷,۳۴۳
1000000 – رایگان
40%

جشنواره تابستانی موج سواری

۲,۶۵۸
3,000,000 تومان