همکاری با اوآموز و تیم مدیریت سایت

جهت همکاری با ما لطفا پیشنهادات و توضیحات خود را به همراه رزومه کاری و نمونه کارهایتان ایمیل فرمائید.

ارتباط با تیم اوآموز

   

  جهت همکاری با سایت اوآموز ایمیل دهید:

  admin@oamooz.com

  ارتباط مستقیم با دکتر آدام مرادی:

  info@adammoradi.com

  ارتباط مستقیم با مدیریت سایت:

  info@ebadinia.ir